www.harmonin.nu

Varför blev jag Naprapat?

Lite som livet är så var det mycket av en slump...eller kallas det ödet:-)
Hur som helst så fick jag året 1996 en ordentlig nackspärr och efter att sökt hjälp hos olika yrkesgrupper hamnade jag till sist hos en erfaren Naprapat.
Efter första behandlingen var jag i det närmaste besvärsfri och jag kom ihåg att jag tyckte det var rätt coolt att naprapaten jag gick hos kikade även på längden på mina fötter med mera.
"Det det med Naprapat verkar ju skoj" tänkte jag och veckan efter skickade jag in min ansökan och på den vägen är det:-)

Jag studerade på heltid mellan åren 1996-2000 och fick min Legitimation 2002.
'

Vad gör jag som Naprapat?

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Själva kärnan i naprapatin är helhetssynen där specifik kunskap om rörelse- och stödjeorganens uppbyggnad ger goda förutsättningar att med hög kompetens kombinera naprapatisk manuell terapi med ortopedisk och annan konventionell medicin.

Vilka tillstånd kan jag som Naprapat hjälpa dig med?

Naprapati är en bred behandlingsform som kan hjälpa människor med varierande besvär. Bland våra patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och kroniska besvär. Här följer några få exempel på vad naprapater åtgärdar (om du har besvär som inte finns med här hör du bara av dig till mig så diskuterar vi för att se om det är värt att boka in en behandling)

Nacke/Skuldror
Spänningshuvudvärk
Migrän
Axlar
Musarm
Tennisarmbåge
Ländrygg
Ryggskott
Ischias
Knä
Hälsena

Så blev jag Naprapat

Naprapathögskolan i Stockholm är den största skolan i Norden inom avancerad manuell medicin och har utbildat naprapater sedan 1970. Skolan grundades av Björn J:son Berg, själv naprapat och utbildad vid Chicago National College of Naprapathy under åren 1960–1964.

Naprapathögskolan är en privat högskola, som finansieras genom elevavgifter. Skolan ägs och drivs alltjämt av Björn J:son Berg och hans familj.

Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, tidsmässigt motsvarande 240 högskolepoäng. Drygt hälften av utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Den andra hälften av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Teoretisk undervisning integreras under hela utbildningen med den praktiska utbildningen i naprapatins olika behandlingstekniker och under den kliniska naprapatin som finns med från och med termin 2 appliceras såväl teori som praktik i arbetet med patienter.

I utbildningen ingår undervisning i form av föreläsningar och seminarier, praktiska övningar i mindre grupper och klinisk praktik under handledning av legitimerade naprapater men även grupparbeten och studiebesök. Det som präglar utbildningen och lägger grunden för naprapaternas höga kompetens i patientarbetet är den tidiga och kontinuerliga kontakten med patienter där de teoretiska och praktiska kunskaperna förankras och fördjupas.

Idrottsskador

Den bästa erfarenhet att bli duktig på idrottsskador är naturligtvis att arbeta inom idrotten.
1998-2001 arbetade jag halvtid som Naprapat med Södertälje Sport Klubb (ishockey).
Efter denna session anslöt jag till fotbollens värld och gjorde sex säsonger i Assyriska.
Jag har även gjort fyra säsonger med SBBK där jag fick glädjen att vara med säsongen 2005 som avslutades med ett SM guld.

Så med 10 års aktiv erfarenhet med att tillhört lag spelandes i den högsta ligan i Sverige besitter jag en erfarenhet och kunskap kring idrottsrelaterade besvär.

Jag är Legitimerad Naprapat sedan 2002:

Sedan 2007 är “Naprapat” en yrkesskyddad titel. För att få lov att kalla sig naprapat måste man vara legitimerad av Socialstyrelsen.

Sedan 1994 kan naprapater ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Kravet för att erhålla legitimation är godkänd 4-årig utbildning vid Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. Därutöver krävs praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

En legitimerad naprapat arbetar enligt samma lagar och förordningar som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Vården ska ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Legitimerade naprapater har sådana kunskaper att de kan bedöma vilka patienter som ska erhålla andra typer av undersökningar och vård. Detta gör att naprapaten kan arbeta under självständigt medicinskt yrkesansvar.

Legitimerade naprapater kvalitetssäkrar arbetet.
Det åligger varje legitimerad naprapat att bedriva kvalitetssäkringsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Svenska Naprapatförbundet har utvecklat ett kvalitetssäkringssystem som är utformat för att fungera i naprapatens dagliga arbete och bygger på fyra enkäter: Kvalitet på mottagningen, Resultatuppföljning naprapatvård, Klinikuppföljning samt Avvikelserapport.

Nyheter

Uppdaterat 2016-10-25

Tankar för dagen

I 20 år har jag arbetat med att mött människor som av olika anledningar fått ont i kroppen.
Vad drar jag för slutsatser, finns det ngt färdigt recept att följa för hålla mig och dig frisk?
Finns den där boken som kokat ned allt så att jag på ett enkelt sätt kan följa de olika stegen så är jag på banan?

Läs mer

Dagens citat

Friheten är odelbar och kan inte medges i grader.

Maurice Girodias

Visste du att

Det I USA finns fler registrerade person- och lastbilar än vuxna medborgare.

Dagen i historia

Idag - Fredagen den 14 Augusti 2020
Uno

1945 - Amerikanske skådespelaren Steve Martin föds.
Källa: Wikipedia

Vikten av lugn & ro

Vikten av lugn & ro

Den som är lugn blir starkare med tiden, men den som oroar sig blir bara äldre.

Gammalt kinesiskt talesätt.